Sportovní halaKliknutím obrázek zvětšíte

Provozovatel : VODA A SPORT, s.r.o.
Pražská 2, 568 02 Svitavy
Tel.:461 530 266

Vedoucí provozovny
Bc.Radek Švec

Kliknutím obrázek zvětšíte


Kalendář akcí na sportovní hale.

 

INTEGROVANÉ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Sportovní hala Na Střelnici je víceúčelovým sportovním zařízením evropské úrovně s hrací plochou 46x25m. Ve vrcholu, tj.nad středem hrací plochy, je maximální světlá výška 14.75m, nad postranní čárou hřiště pro házenou je pak světlá výška 14.20m.Tato hala je vyhovující i pro mezinárodní soutěže.Dokončena a slavnostně uvedena do provozu byla 25.srpna 2001 oficiálním mezistátním utkáním volejbalových mužstev České Republiky a Japonska.

Kapacita haly je dimenzována pro 420 sedících a cca 400 stojících diváků.

VYUŽITELNOST HALY

V hale lze provozovat házenou, košíkovou, odbíjenou, gymnastiku, aerobik, judo, zápas, kulturistiku, silový trojboj, tenis, stolní tenis, floorball, korfball, nohejbal, sálovou kopanou, badmington a jiné sporty.Je zde také horolezecká stěna, sauna, fitness centrum - posilovna.

Školy a školská zařízení budou halu využívat pro základní i zvláštní tělesnou výchovu a pro pořádání sportovních akcí v rámci zájmové činnosti, a to ve všední dny, v době od 8:00 do 17:00.Veřejnost bude zařízení využívat prostřednictvím sportovních oddílů TJ Svitavy ve všední dny od 17:00 do 22:00 a o víkendech.Průběžně lze využívat horolezeckou stěnu, fitness centrum a saunu.
Příležitostně se v hale budou konat soustředění předních českých i zahraničních sportovců a týmů, vrcholné sportovní akce a turnaje, případně i kulturní akce.Obrázky


Kliknutím obrázek zvětšíte

Kliknutím obrázek zvětšíte

Kliknutím obrázek zvětšíte


Kliknutím obrázek zvětšíte

Kliknutím obrázek zvětšíte

Kliknutím obrázek zvětšíte


Kliknutím obrázek zvětšíte

Kliknutím obrázek zvětšíte